Breadcrumbs


Kalendarz wydarzeń


June 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Relacja z uroczystości nadania szkole imienia Świętych Dzieci z Fatimy i poświęcenia sztandaru

 

         W sobotę, 13 maja 2017 r. minęła setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. W tę właśnie rocznicę w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Gogolewie odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia szkole ,,Świętych Dzieci z Fatimy”.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą Świętą w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Dzierżążnie, którą koncelebrował Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej Wiesław Śmigiel.

Po wysłuchaniu pieśni „ Z dalekiej Fatimy” w wykonaniu zespołu „Na cały głos” nastąpiło powitanie J.E.  ks. Biskupa  przez delegację szkolną i parafialną.  

Dzieci: Lena Boris (przedszkolak) i Maciej Skowyra (uczeń) powitali J.E. ks. Biskupa wierszykami, wręczyli też kwiaty i laurkę. Prowadzili je:  pani Martyna Dworakowska- nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego oraz  dyrektor szkoły – pan Sebastian Łania.

Gospodarz parafii ks. Janusz Wachowski  również powitał ks. Biskupa, księdza Andrzeja Osowskiego z parafii Piaseczno, przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, władz oświatowych, władz samorządowych, lokalnych instytucji (współpracujących ze szkołą), a przede wszystkim Wspólnotę Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Gogolewie i poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół oraz parafian.

Po słowach powitania dyrektor szkoły  skierował do ks. Biskupa prośbę o Mszę Świętą i poświęcenie sztandaru szkoły.

Podczas Eucharystii  wysłuchaliśmy I czytania Ewangelii  w wykonaniu  pani Marii Bieleckiej  /rodzica/  oraz   psalmu w wykonaniu pani Weroniki Gołębiowskiej  z zespołu „ Na cały głos”.  Ks. Biskup Wiesław Śmigiel wygłosił homilię, w której przypomniał okoliczności historyczne stanowiące istotne tło Objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. Stwierdził również, że ,, Objawienia fatimskie to spotkanie Nieba z Ziemią oraz Maryi  z dziećmi”. Zaznaczył, że ogrom współczesnych niepokojów na świecie dowodzi, iż Orędzie Fatimskie jest także dzisiaj aktualne.

Po homilii nastąpiło odczytanie aktu nadania imienia szkole przez panią Marię Chodkiewicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz prezentacja sztandaru. Następnie ks. Biskup  dokonał poświecenia sztandaru, pobłogosławił uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły w Gogolewie oraz wszystkich tych, którzy troszczą się o oświatę w Polsce.

W dalszej części  przedstawiciele Rady Rodziców: pani Wiesława Rogaczewska, pani Emilia Kosecka oraz pan Zbigniew Wiecki przekazali sztandar w ręce dyrektora szkoły pana Sebastiana Łani. Przedtem  pani Justyna Wiecka (rodzic)  zwróciła się do dyrektora  słowami: „Panie Dyrektorze, przekazujemy ten sztandar w Pana ręce jako symbol wspólnych dążeń dla dobra naszych dzieci, naszej miejscowości, naszej Ojczyzny Polski”.

Z rąk dyrektora szkoły, sztandar odebrał szkolny poczet sztandarowy uczniów w składzie: Jakub Zaręba, Wiktoria Kwiatkowska i Wiktoria Rezmer. Uprzednio  dyrektor zwrócił się do uczniów słowami: „Przekazuję sztandar w Wasze ręce  – niech będzie on symbolem  Waszej godności i powinności  uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru.”

W dalszej części uroczystości przedstawiciele poszczególnych klas złożyli ślubowanie na sztandar. Ślubowanie w imieniu uczniów złożyli:  kl. I -  Oliwier Mazur,  kl. II-  Eliza Chrząszcz, kl. III -  Julia Schmidt,  kl. IV-  Filip Wentowski,  kl. V-  Kinga Kwiatkowska,  kl. VI - Weronika Arentowicz.

 

 

Treść ślubowania:

„My, Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich imienia  Świętych Dzieci z Fatimy ślubujemy uroczyście na sztandar szkoły:

- Wiernie trwać przy Bogu i strzec wiary katolickiej - ŚLUBUJEMY

- Kochać Ojczyznę, dla niej się uczyć i pracować - ŚLUBUJEMY

-  kierować się w życiu mądrością Ewangelii - ŚLUBUJEMY

-  rzetelnie  wypełniać obowiązki szkolne -  ŚLUBUJEMY

-  godnie reprezentować swoja szkołę -  ŚLUBUJEMY

- strzec sztandaru i dobrego imienia szkoły - ŚLUBUJEMY”

Modlitwę wiernych odczytały nauczycielki: pani Aleksandra Piszora, pani Maria Chrzanowska, pani Ewa Częstochowska oraz pani  Agnieszka Hołosiewicz.

Podczas Ofiarowania w uroczystej  procesji dzieci niosły  do ołtarza Pańskiego:

kwiaty, , Biblię Papieską i różaniec: Zuzia Markowska, Filip Wentowski i Kinga Kwiatkowska,

Hostię, Wino i Wodę: Oliwia Sokołowska, Filip Tucholski i Weronika Arentowicz.

Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele Rodziców złożyli podziękowanie ks. Biskupowi za przybycie, wspólna modlitwę, wygłoszone słowo Boże oraz za poświecenie sztandaru z wizerunkiem Świętych Dzieci z Fatimy.

Mszę świętą ubogacił śpiew zespołu ,,NA CAŁY GŁOS”.

Po zakończonej Eucharystii dalsze uroczystości kontynuowano w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Gogolewie.

 

 

 

Tutaj odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez panią Marię Chodkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz panią Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 

 

Następnie na prośbę dyrektora szkoły ks. Biskup Wiesław Śmigiel poświęcił tablicę pamiątkową.

Po czym wszyscy zgromadzeni przed budynkiem szkoły udali się do Świetlicy Wiejskiej na dalszą część uroczystości, którą poprowadziła  pani Karolina Fronckiewicz - nauczycielka nauczania przedszkolnego.

Na wstępie dyrektor szkoły pan Sebastian Łania  przywitał kolejno przybyłych gości.  Obecnością swą zaszczycili nas:

1. J. E. dr hab. Wiesław Śmigiel - Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

2. Ks. Janusz Wachowski - Proboszcz parafii Dzierżążno, opiekun duchowy Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy  w Gogolewie

3. Ks. Andrzej Ossowski – Proboszcz parafii Piaseczno i kustosz tamtejszego Sanktuarium Maryjnego

4. Pan Tadeusz Dzwonkowski - Starosta Powiatu Tczewskiego

5. Pani Anna Płoszyńska-Damaszk - Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie

6. Pani Maria Taraszkiewicz – Gurzyńska - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

7. Pani Walentyna Czapska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie

8. Pani Maria Chodkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

9. Pani Violetta  Błasiak - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

10. Pani Agnieszka Szczepańska – Skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

11. Pan Andrzej Lorbiecki - Radny wsi Gogolewo i Piaseczno

12. Pan Piotr Mroziński – Radny Rady Miejskiej w Gniewie

13. Pan Dariusz Poznański -  Sołtys wsi Gogolewo

14. Pani Mirosława Fandrejewska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

15. W imieniu dyrektora Gimnzjum im. Gen. Józefa Hallera w Gniewie – pan Maciej Schultz

16. Pani Emilia Ogonowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie

17. Pani Mirosława Szramka – Dyrektor PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Polskim Gronowie

18. Pani Wioletta Połomska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Mrossa w Gniewie

19. Pani Anna Karcz – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Tymawie

20. Pani Maria Koniarska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  SPSK  im. św. Jana Pawła II w Rychławie wraz z pocztem sztandarowym

21. Pan Tomasz Dłuszczakowski – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej   SPSK i Publicznego Gimnazjum w Elblągu

22. Pani Renata Biernacka – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  SPSK w Bielicy

23. Pani Maria Szulc – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Smolajnach wraz z pocztami  sztandarowymi

24. Pani Izabela Nawacka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Baczewkiego pod patronatem bł. Dzieci z Fatimy w Grążawach i Gimnazjum im. św Jana Pawła II w Olsztynku

25. Pani Agnieszka Szczepańska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  SPSK w Siniarzewie

26. Pani Jadwiga Mielke - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Publicznej Biblioteki im ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie

27. Pani Maria Kamrowska - Przewodnicza Koła Gospodyń Wiejskich w Gogolewie

28. Pan Patryk Graban w imieniu OSP w Gogolewie

29. Pani Emilia Kosecka – Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej   SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Gogolewie

30. Pan Jakub Jaskólski – prezes spółki Inwest-Kom w Gniewie

31. Pan Waldemar  Kamrowski - właściciel firmy „KAMROL”  w Gogolewie

32. Dzieci i Rodzice PSP SPSK im. świętych. Dzieci z Fatimy w Gogolewie

33. Przedstawiciele Mediów:  Radio Głos, Nowiny Gniewskie, Gazeta Tczewska.

W kolejnym punkcie spotkania obecni na ceremonii zostali zaproszeni na przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów naszej szkoły zatytułowane: ,,Historia z Fatimy”. W starannie przygotowanej scenografii uczniowie ukazali historią objawień Matki Bożej Fatimskiej trójce dzieci, które zajmowały się wypasem owiec na wzgórzach i polach Fatimy. Wystąpienie uczniów zostało nagrodzone gromkimi brawami.

 

 

 
 

Po chwili przerwy głos zabierali kolejni goście. W swych wystąpieniach gratulowali społeczności szkolnej wyboru patrona, oraz składali życzenia, prezenty i kwiaty. Nie szczędzili też słów pochwały za przygotowanie pięknej uroczystości.

 

Po wystąpieniach gości dyrektor szkoły  ogłosił ceremonię symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru przez gości honorowych i fundatorów sztandaru.

Gwoździe kolejno przybijali:

1. Jego Ekscelencja  ks. Biskup dr hab. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wiesław Śmigiel

2. Ks. Janusz Wachowski - proboszcz parafii Dzierżążno, opiekun duchowy naszej szkoły

3. W imieniu ks. Ryszarda Półtoraka wieloletniego formatora duchowego dyrektorów i  nauczycieli szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  gwóźdź przybił ks. Janusz Wachowski

4. W imieniu dr Moniki Kończyk – Pomorskiego Kuratora Oświaty, oraz  swoim własnym gwóźdź  przybiła pani Anna Płoszyńska –Damaszk - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie

5. Pani Maria Chodkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w  Częstochowie

6. Pani  Violetta  Błasiak  - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

 

7. Pan Tadeusz Dzwonkowski -  Starosta Powiatu Tczewskiego

8. Pani Maria Taraszkiewicz – Gurzyńska - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

9. Pani Walentyna Czapska -  Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Gniewie

10. W imieniu Pana Kazimierza Poznańskiego -  Prezesa spółki FAMA w Gniewie, gwóźdź  przybił brat wymienionego, pan Dariusz Poznański

11. Pan Waldemar  Kamrowski- właściciel firmy KAMROL 

12. Pan Grzegorz Reca reprezentujący również żonę  Darię Reca

13. Pan Jakub Jaskólski – prezes Zarządu spółki Inwest – Kom

14. Państwo  Daniela i Henryk  Łania

15. Pani Emilia Kosecka– Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy  w Gogolewie

16. Dyrektor  szkoły Sebastian Łania  w imieniu  kadry pedagogicznej i pracowników  Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy  w Gogolewie

17. Kinga Kwiatkowska- Przewodnicząca Samorząd Szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy  w Gogolewie.

 

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek w budynku szkoły, a także do złożenia okolicznościowych wpisów w kronice szkoły.

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

Z okazji uroczystości nadania imienia i sztandaru Świętych Dzieci z Fatimy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Gogolewie pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania i zaszczycili  ją swoją obecnością.

Dziękuję obecnym i byłym współpracownikom, przyjaciołom, sympatykom i darczyńcom Szkoły, absolwentom, uczniom i ich rodzicom.

W szczególności dziękuję:

*J.E. Biskupowi Wiesławowi Śmigiel za przybycie, wspólną modlitwę,  wygłoszone słowo Boże oraz za poświecenie sztandaru z wizerunkiem Świętych Dzieci z Fatimy

* Gościom za przybycie, życzliwość i miłe słowa, a także za złożone dary

* Pocztom Sztandarowym

* Fundatorom sztandaru i tablicy

* Rodzicom: panu Grzegorzowi Recy, panom Leszkowi i Romanowi  

   Rogaczewskim, panu Józefowi Kwiatkowskiemu, dzięki którym udało    

   się odnowić elewację budynku,

* Pani Marii Chodkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich za wsparcie    

   finansowe tego przedsięwzięcia

* Panu Pawłowi Goduli  i ekipie hansSOUND za oświetlenie i nagłośnienie    naszej uroczystości

* Pani Marii Kamrowskiej – przewodniczącej KGW w Gogolewie za  

   wypożyczenie naczyń

* Pani Martynie Dworakowskiej  za trud włożony w przygotowanie  

   przedstawienia „Historia z Fatimy”

* Uczniom biorącym udział w przedstawieniu, oraz biorącycm udział w  

   uroczystościach kościelnych

* Nauczycielom i pracownikom zaangażowanym w przygotowanie  

   uroczystości 

* Mediom za relację z uroczystości

 

 

Jednocześnie życzę wszystkim satysfakcji z pracy i nauki oraz wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze.

Niech Wam Bóg błogosławi,

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK

im. Świętych Dzieci z Fatimy

w Gogolewie

Sebastian Łania

 

 

Zobacz także: 

 

Relacja z uroczystości zamieszczona przez Radio Głos w Pelplinie

Fotogaleria Radia Głos z uroczystości

Patroni prosto z nieba - www.gniew.pl 

Zamiast likwidacji - www.tczewska.pl 

 

Nasza fotogaleria

 

 • 100
 • 101
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • DSCN9677
 • DSCN9678
 • DSCN9682
 • DSCN9684
 • DSCN9685
 • DSCN9686
 • DSCN9687
 • DSCN9688
 • DSCN9690
 • DSCN9691
 • DSCN9692
 • DSCN9693
 • DSCN9694
 • DSCN9695
 • DSCN9696
 • DSCN9697
 • DSCN9698
 • DSCN9700
 • DSCN9702
 • DSCN9705
 • DSCN9708
 • DSCN9710
 • DSCN9711
 • DSCN9712
 • DSCN9713
 • DSCN9717
 • DSCN9718
 • DSCN9719
 • DSCN9721
 • DSCN9722
 • DSCN9724
 • DSCN9726
 • DSCN9728
 • DSCN9730
 • DSCN9731
 • DSCN9732
 • DSCN9733
 • DSCN9734
 • DSCN9735
 • DSCN9736
 • DSCN9737
 • DSCN9738
 • DSCN9739
 • DSCN9740
 • DSCN9742
 • DSCN9743
 • DSCN9744
 • DSCN9745
 • DSCN9746
 • DSCN9747
 • DSCN9751
 • DSCN9755
 • DSCN9757
 • DSCN9762
 • DSCN9767
 • DSCN9769
 • DSCN9771
 • DSCN9774
 • DSCN9775
 • DSCN9776
 • DSCN9777
 • DSCN9778
 • DSCN9779
 • DSCN9783
 • DSCN9784
 • DSCN9785
 • DSCN9786
 • DSCN9787
 • DSCN9790
 • DSCN9793
 • DSCN9795
 • DSCN9796
 • DSCN9797
 • DSCN9798
 • DSCN9799
 • DSCN9800
 • DSCN9801
 • DSCN9804
 • DSCN9805
 • DSCN9806
 • DSCN9807
 • DSCN9808
 • DSCN9809
 • DSCN9814
 • DSCN9816
 • DSCN9819
 • DSCN9821
 • DSCN9822
 • DSCN9823
 • DSCN9827
 • DSCN9828
 • DSCN9829
 • DSCN9830
 • DSCN9831
 • DSCN9833
 • DSCN9836
 • DSCN9840
 • DSCN9841
 • DSCN9842
 • DSCN9844
 • DSCN9845
 • DSCN9846
 • DSCN9848
 • DSCN9849
 • DSCN9850
 • DSCN9851
 • DSCN9852
 • DSCN9853
 • DSCN9855
 • DSCN9856
 • DSCN9857
 • DSCN9858
 • DSCN9860
 • DSCN9861
 • DSCN9862
 • DSCN9863
 • DSCN9864
 • DSCN9874
 • DSCN9875
 • DSCN9876
 • DSCN9877
 • DSCN9878
 • DSCN9879
 • DSCN9880
 • DSCN9881
 • DSCN9882
 • DSCN9883
 • DSCN9884
 • DSCN9886
 • DSCN9887
 • DSCN9888
 • DSCN9889
 • DSCN9891
 • DSCN9893
 • DSCN9894
 • DSCN9895
 • DSCN9896
 • DSCN9898
 • DSCN9899
 • DSCN9900
 • DSCN9902
 • DSCN9903
 • DSCN9904
 • DSCN9905
 • DSCN9906
 • DSCN9907
 • DSCN9908
 • DSCN9909
 • DSCN9910
 • DSCN9911
 • DSCN9912
 • DSCN9913
 • DSCN9914
 • DSCN9915
 • DSCN9916
 • P5130582
 • P5130583
 • P5130584
 • P5130585
 • P5130586

 

Maraton dance fitnes 

Wybieramy patrona naszej szkoły 

 


Hilliger Media Shop
Template "newschoolfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)