Breadcrumbs


Kalendarz wydarzeń


June 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Karta rowerowa

 

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. NR 98, poz.602 z późn. zm.) - Art. 97.2 i Art. 109.4 Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

 

Kolejność załatwiania formalności:

Pobrać ze strony internetowej ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

 • Wymagany wiek: ukończone 10 lat
 • Dołączyć zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm (teraźniejsze)
 • Uzyskać wpis – opinię nauczyciela (wychowawcy)
 • Uzyskać wpis – zgodę rodziców lub opiekunów
 • Wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” złożyć u nauczyciela zajęć technicznych/techniki
 • Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego – test jednokrotnego wyboru
 • Uzyskać pozytywny wynik egzaminu z części praktycznej w obecności osoby uprawnionej do egzaminowania

Egzamin teoretyczny obejmuje:

 • Przepisy dotyczące ruchu pieszych
 • Podstawowe manewry na drodze
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Pierwszeństwo przejazdu
 • Wyposażenie roweru
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
 • Elementy pierwszej pomocy

Egzamin praktyczny odbywa się na placu.

Ocenie podlegają:

  • Pozycja kierującego na pojeździe
  • Upewnienie się o możliwości jazdy
  • Płynne ruszanie z miejsca
  • Upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
  • Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami
  • Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu
  • Stosowanie się do zasad wynikających ze znaków drogowych
  • TESTY NA KARTĘ ROWEROWĄ

       WYPADEK - co robić ?


Hilliger Media Shop
Template "newschoolfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)