Breadcrumbs


Kalendarz wydarzeń


June 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Egzamin ósmoklasisty

linie57 1 

Rok szk 2018/2019

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019; zawierają przykładowe zadania z rozwiązaniami

 

 

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty 

Arkusze pokazowe – grudzień 2018

 

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

 

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)

 

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)

 

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)

 

Arkusze pokazowe – grudzień 2017
 

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

 

 

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)

 

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100) Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)

 

 
Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)

 

 

Egzamin ósmoklasisty  -  tutaj znajdziesz informacje szczgółowe


Hilliger Media Shop
Template "newschoolfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)